دکتر شاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی

Brief info

* عضو هیئت مدیره بانک دی
* رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک دی
* معاون مدیر عامل بانک مهر اقتصاد
* مشاور علمی و پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
* عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

دکتر شاپور زارعی

ائتلاف وحدت ملی

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم