آغاز به کار دفتر مرکزی ائتلاف

آغاز به کار دفتر مرکزی ائتلاف

ائتلاف وحدت ملی که از زمستان سال ۱۳۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده بود از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به صورت رسمی دفتر مرکزی خود را در خیابان هویزه تهران فعال نموده است.

ائتلاف وحدت ملی که از زمستان سال ۱۳۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده بود از ابتدای مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به صورت رسمی دفتر مرکزی خود را در خیابان هویزه تهران فعال نموده است

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم