مذاکرات جامعه کارگری و جامعه کافرمایان در ائتلاف وحدت ملی

مذاکرات جامعه کارگری و جامعه کافرمایان در ائتلاف وحدت ملی


نقش ائتلاف وحدت ملی به عنوان واسطه بی طرف در مذاکرات جامعه کارگری و جامعه کافرمایان

رئیس شورای اسلامی کار استان تهران با حضور در دفتر ائتلاف وحدت ملی بر لزوم تعامل بیشتر بین جامعه کارگری و جامعه کارفرمایان تاکید نموده ایشان نکته حائز اهمیت در این خصوص را حضور واسطه ای بی طرف در نشست ها به منظور کسب نتایج مطلوب و متبوع طرفین دانست.
دکتر علی خدایی به اشاره به آماری اظهار داشتند که بخش اعظم کارگران غیر دائمی و موقت هستند که در صورت اعتراض به شرایط، شغل موقت خود را نیز از دست خواهند داد وی انحلال شرکت های تامین نیرو را نیز راهکاری در جهت بهبود وضعیت فعلی بیان نمود
بر همین اساس مقرر شد تا برگزاری جلسات سه جانبه جامعه کارگری، ائتلاف وحدت ملی و جامعه کارفرمایان در راستای بهبود
وضعیت موجود به صورت مستمر دایر گردد.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم