اولین جلسه شورای راهبردی ائتلاف در لرستان

اولین جلسه شورای راهبردی ائتلاف در لرستان

در مورخ ۹۹/۷/۳۰ جلسه شورای راهبردی ائتلاف وحدت ملی لرستان با حضور اعضای شورای راهبردی برگزار گردید
موضوعات مطرح شده در این جلسه شامل

تعیین شورای راهبردی استان 
نحوه برپایی جلسات 
ارتباط با مرکز وشهرستان های تابعه 
انتخاب دبیران شهرستان ها 
اجرای چارت تشکیلاتی 
و برنامه های اتی ائتلاف از موضوعات این جلسه بود 

اولین جلسه شورای راهبردی ائتلاف در لرستان

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم