معرفی ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان کردستان

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ ، استان کردستان 1493645 هزار نفر جمعیت دارد که ۶۶ درصد شهری و ۳۴ درصد را جمعیت روستایی تشکیل می دهد . تراکم نسبی جمعیت معادل ۵۱.۲ نفر در کیلومتر مربع است .
از 1436680 هزار نفر جمعیت ۶ ساله و بالاتر استان ، ۷۷.۵۶ درصد با سوادند که این نسبت در مناطق شهری ۸۳.۱۱ درصد و در مناطق روستایی ۷۰ درصد می باشد . جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شاغل استان به تعداد ۴۲۰ هزار نفر که ۲۷.۵۰ درصد آن در بخش کشاورزی ، ۲۴ درصد در بخش صنعت ۴۰.۳ درصد در بخش خدمات و ۸.۲ درصد  فعالیت نامشخص و اظهار نشده دارند.

کردستان

ارتباط با ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان

عباس حسین پناهی

رئیس ستاد

عابدین شوکت یار

روابط عمومی

ارتباط با دفتر استان

نشانی:

تلفن تماس:

شماره همراه:

شورای راهبردی ائتلاف وحدت ملی در استان

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ عابدین شوکت یار عضو شورای راهبردی ۶ حسام رضایی عضو شورای راهبردی
۲ آرش درویشی عضو شورای راهبردی ۷ سید صلاح الدین قریشی عضو شورای راهبردی
۳ طالب ساعدی عضو شورای راهبردی ۸ مسعود بهرامی عضو شورای راهبردی
۴ فرزاد پیشکاری عضو شورای راهبردی ۹ اسعد فرهادی عضو شورای راهبردی
۵ منصور نصرتی شعار عضو شورای راهبردی ۱۰ امید مهتاب عضو شورای راهبردی
۶ سید علی علوی عضو شورای راهبردی ۱۰ عدنان قانعی فر عضو شورای راهبردی
۵ بهزاد خاطری عضو شورای راهبردی ۱۰   عضو شورای راهبردی

دبیران کارگروه های ائتلاف وحدت ملی در استان

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه
۱     ۶    
۲     ۷    
۳     ۸    
۴     ۹    
۵     ۱۰    

مسئولین ائتلاف وحدت ملی در شهرستان های استان

ردیف نام شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
۱      
۲      
۳      
۴      
۵      

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم