معرفی ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان اردبیل

اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته و از سردترین شهرهای ایران محسوب می‌گردد که جاذبه‌های طبیعی زیادی دارد. این شهر در ۲۲۰ کیلومتری تبریز و ۵۸۰ کیلومتری تهران واقع شده‌است.

اردبیل

ارتباط با ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان

سید عسگر سعادتی

رئیس ستاد

شکور پور علی

روابط عمومی

ارتباط با ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان

نشانی:

تلفن تماس:

شماره همراه:

اعضای شورای راهبردی در هر استان شامل دبیر، ریس ستاد، مدیر روابط عمومی و اعضای معرفی شده در لیست زیر می باشند.

شورای راهبردی ائتلاف وحدت ملی در استان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدی عضو شورای راهبردی ۶   عضو شورای راهبردی
۲ ایماموردی رسولزاده عضو شورای راهبردی ۷   عضو شورای راهبردی
۳ پیرزاد عضو شورای راهبردی ۸   عضو شورای راهبردی
۴   عضو شورای راهبردی ۹   عضو شورای راهبردی
۵   عضو شورای راهبردی ۱۰    

دبیران کارگروه های ائتلاف وحدت ملی در استان

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه
۱     ۶    
۲     ۷    
۳     ۸    
۴     ۹    
۵     ۱۰    

مسئولین ائتلاف وحدت ملی در شهرستان های استان

ردیف نام شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
۱      
۲      
۳      
۴      
۵      

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم