معرفی رویکرد های ائتلاف وحدت ملی

رویکرد اجتماعی

  • توجه به وضعیت اشتغال و معیشت جوانان
  • حمایت از جامعه زنان و تلاش برای برابری حقوق فردی مردان و زنان
  • توجه خاص به نخبگان علمی و جهادی
  • ارائه برنامه های فرهنگی در راستای سازماندهی به بخش های مختلف اعم از آموزشی، علمی و اجتماعی و نحوه مدیریت این حوزه ها

مبانی عقیدتی

آنچه از صدر اسلام تا کنون مورد تائید رسول مکرم اسلام و ائمه اطهار و بزرگان دین بوده تالیف قلوب انسان ها به یکدیگر است و ثمره این هدف تربیتی، سیاسی، اجتماعی ایجاد وحدت و همدلی در جوامع خواهد بود که منجر به پیشبرد اهداف و تحقق آرمان های جامعه اسلامی می شود.

مبانی فکری

ائتلاف وحدت ملی رسالت اساسی خویش را ایجاد وحدت در چهارچوب مبانی مردم سالاری دینی در شرع مقدس اسلام و تحقق دستورات عملی معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری می داند و در راستای همین مهم تمامی سعی خود را بکار خواهد بست.

اهداف

ائتلاف وحدت ملی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر محور اندیشه ولایت فقیه و در چهارچوب مبانی مردم سالاری دینی در راستای اعتماد سازی میان عموم مردم و حاکمیت با انجام تحقیقات تخصصی و استفاده از نظر صاحب نظران و نخبگان گام خواهد برداشت تا به آنچه مورد مرضی خداوند متعال است دست پیدا کند.

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم