اخبار استانی

معرفی جبهه وحدت ملی

جبهه وحدت ملی برای تحقق یک جامعه ی اسلامی از طریق کمک به  نظام مردم سالاری دینی در ایران تلاش می کند. لازمه دستیابی به چنین نظامی وجود آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی می باشد. برای استقرار این نظام در جامعه ی ایران ائتلاف وحدت ملی یک استراتژی درازمدت را طراحی و آن را منطبق با واقعیت های شرایط مشخص هر دوره به پیش خواهد برد.

این مجموعه توسط جمعی از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تشکیل شده است. اعضای شورای مرکزی را دبیران کل و مدیران احزاب و تشکل های سیاسی فعال در کشور تشکیل داده اند. تجارب چهار دهه فعالیت اجتماعی و سیاسی ما را برآن داشت که با رعایت عدالت، تخصص گرایی و تحول در راه توسعه را سرمشق فعالیت های خود قرار دهیم.

شورای ائتلاف وحدت ملی از حیث اخلاقی متعهد می شود که تمام تلاش خود را برای رعایت این اصول به کار ببندد.

 ماموریت نظارت بر اجرای امور و مدیریت کادرهای اجرایی جبهه بر عهده ی دبیرکل می باشد که علاوه بر تشریح سیاست های شورای مرکزی به مجموعه وظیفه ی هماهنگی و پیشبرد برنامه های از پیش تعیین شده که هم سو با نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور جذب حداکثری و افزایش سطح مشارکت می باشد را به شکل منظم و مستمر اجرا نماید.

گزارش سازمانی

  • ستادهای استانی
  • کارگروه ها

گزارش اعضا (نفر)

  • تعداد عضو
ائتلاف وحدت ملی

تولیدات رسانه ای

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم