دکتر علی طیبی

ائتلاف وحدت ملی

تحصیلات: لیسانس دانشگاه تهران
فوق لیسانس باستان شناسی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
دکتری مدیریت : دانشگاه پیام نور(در حال دفاع )
حضور داوطلبانه در دفاع مقدس بین سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷
دوره های ویژه : مدیریتی و تخصصی
دوره ویژه در پژوهشکده مطالعات راهبردی : *مطالعات امنیت ملی و امنیت جمهوری اسلامی
۲۵ سال فعالیت های علمی و پژوهشی ، فرهنگی ، سیاسی ،
در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و وزارت کشور
۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه
۱۸ سال سابقه و مسولیت و همکاری در برگزاری انتخابات مختلف

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم