معرفی ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان کردستان

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ ، استان کردستان 1493645 هزار نفر جمعیت دارد که ۶۶ درصد شهری و ۳۴ درصد را جمعیت روستایی تشکیل می دهد . تراکم نسبی جمعیت معادل ۵۱.۲ نفر در کیلومتر مربع است .
از 1436680 هزار نفر جمعیت ۶ ساله و بالاتر استان ، ۷۷.۵۶ درصد با سوادند که این نسبت در مناطق شهری ۸۳.۱۱ درصد و در مناطق روستایی ۷۰ درصد می باشد . جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شاغل استان به تعداد ۴۲۰ هزار نفر که ۲۷.۵۰ درصد آن در بخش کشاورزی ، ۲۴ درصد در بخش صنعت ۴۰.۳ درصد در بخش خدمات و ۸.۲ درصد  فعالیت نامشخص و اظهار نشده دارند.

کردستان

ارتباط با ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان

عباس حسین پناهی

عباس حسین پناهی

رئیس ستاد
عابدین شوکت یار

عابدین شوکت یار

روابط عمومی

ارتباط با دفتر استان

نشانی:

تلفن تماس:

شماره همراه:

شورای راهبردی ائتلاف وحدت ملی در استان

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ عابدین شوکت یار عضو شورای راهبردی ۶ حسام رضایی عضو شورای راهبردی
۲ آرش درویشی عضو شورای راهبردی ۷ سید صلاح الدین قریشی عضو شورای راهبردی
۳ طالب ساعدی عضو شورای راهبردی ۸ مسعود بهرامی عضو شورای راهبردی
۴ فرزاد پیشکاری عضو شورای راهبردی ۹ اسعد فرهادی عضو شورای راهبردی
۵ منصور نصرتی شعار عضو شورای راهبردی ۱۰ امید مهتاب عضو شورای راهبردی
۶ سید علی علوی عضو شورای راهبردی ۱۰ عدنان قانعی فر عضو شورای راهبردی
۵ بهزاد خاطری عضو شورای راهبردی ۱۰   عضو شورای راهبردی

دبیران کارگروه های ائتلاف وحدت ملی در استان

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه ردیف نام و نام خانوادگی عنوان کارگروه
۱     ۶    
۲     ۷    
۳     ۸    
۴     ۹    
۵     ۱۰    

مسئولین ائتلاف وحدت ملی در شهرستان های استان

ردیف نام شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
۱      
۲      
۳      
۴      
۵      

Hello
1
سلام در خدمتم
سلام
از ائتلاف وحدت ملی در خدمت شما هستم